Taşınmaz Değerleme

Değerleme

GALATA, SPK ve BDDK mevzuatları kapsamında, Uluslararası Değerleme Standartlarına ve mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak her türlü gayrimenkul değerleme çalışması hizmetini, bağımsız ve objektif şekilde sunmaktadır.

 

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Genel anlamda, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydların değerleme günündeki olası değerinin, bağımısz, tarafsız ve objektif ölçülere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.

Başlıca 3 yöntem kabul görmüş ve kullanılmaktadır.

- Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı; Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işleme değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, acık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.

- Gelir İndirgeme Yaklaşımı; Bu karşılaştırmalı yaklaşım değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, Hasıla veya İskonto Oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi, belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir akısının bizi en olası değer rakamına götüreceğini söyler.

- Maliyet Yaklaşımı; Bu mukayeseli yaklaşım Belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatık aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir mülk için daha fazla öedeme yapmaları normalden savunulur bir durum değildir. Uygulamda yaklaşım, yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyet değerlemesi yapılan gayrimenkul için ödenebilecek olası fiyat aşırı ölçüde aştığı durumda eski ve daha az fonksiyonel mükler için amortismanı da içerir.

© 2015 Her Hakkı Saklıdır. Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kozyatağı Mahallesi, Bayar Cad., No:97, Demirkaya İş Merkezi, D:11-12
Kadıköy/ İstanbul
Tel:0216 576 55 66, Fax: 0216 576 55 67

info@galatadegerleme.com