İmar Barışı Danışmanlığı

İmar Barışı

GALATA, İmar Barışı kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Mevcut durum tespiti, barış öncesi ve sonrası değer kazanım analizi ve başvuru ve süreç takibi şirketimiz İmar Barışı Danışmanlığı hizmetlerinden başlıcalarıdır.

 

İMAR BARIŞI NEDİR?

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile halk arasında “imar barışı” olarak adlandırılan kısmen imar affı diyebileceğimiz uygulama yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesi amacı ile düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir. 

Kanunun devreye girmesi akabinde 6 Haziran 2018 tarihinden 30443 sayılı resmi gazetede Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" yayınlanmıştır. Tüm tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm

İmar Barışı - GALATA

© 2015 Her Hakkı Saklıdır. Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kozyatağı Mahallesi, Bayar Cad., No:97, Demirkaya İş Merkezi, D:11-12
Kadıköy/ İstanbul
Tel:0216 576 55 66, Fax: 0216 576 55 67

info@galatadegerleme.com