Galata Dönüşüm

Şirketimizin, kentsel dönüşüm sürecinde; gerek bireysel, gerek kurumsal başvurularda izlediği yollardan biri, 6306 Sayılı Kanun gereği hazırlanan mevcut durum değer tespitine yönelik çalışmalardır. 

Bu çalışmalarda birkaç bağımsız bölümü değil tüm bağımsız bölümleri içine alacak şekilde komple binanın değerlendirildiği mevcut durum değer tespitlerini yapılmaktadır. İkinci olarak, karar verilen projenin değer tespitleri gerçekleştirilir. Konuyla ilgili bölgede bulunan emsal araştırmaları, yeni dairelerin konumları, alanları, tüm bunlara bağlı şerefiyeleri göz önüne alınarak olası durum değeri belirlenmektedir. Son olarak, dağılımın irdelendiği etüt raporlaması yapılmaktadır. Bu aşamada önce Dağıtım Modelini tespit edip ve dağıtımı etüt edilir, akabinde dağılımda uyumsuzluk var ise öneri dağılım modellemesi yapılır. Bu üç aşamanın her birinin ayrı ayrı raporlaması yapılabildiği gibi üçünü kapsayan tek raporlamada yapılır. Raporda her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, mevcut durum tespitleri, karar verilen projenin değer tespitleri ve dağıtım tespitleri, dönüşüm kapsamında izlemiş olduğumuz yöntemler arasındadır.

 

- Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mevcut Durum ve Hak Sahipliği Değer Tespiti

- Katılım Değer ve Oranlarının Tespiti

- En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi

- Uygulanmasına Karar Verilen Projenin Toplam Değerinin Tespiti

- Dağıtım Değer ve Oranlarının Tespiti

- Hak sahipliği görüşme, sözleşme tutanaklarının hazırlanması

- Talep edilmesi durumunda projeye özel yazılım geliştirme.

© 2015 Her Hakkı Saklıdır. Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Kozyatağı Mahallesi, Bayar Cad., No:97, Demirkaya İş Merkezi, D:11-12
Kadıköy/ İstanbul
Tel:0216 576 55 66, Fax: 0216 576 55 67

info@galatadegerleme.com